havnebuksering – slepeoppdrag – assistanse – berging

Med sentral lokalisering på Nordvestlandet og forankret i tradisjonelt sjømannskap er Stadt Sjøtransport AS godt posisjonert til å dekke behovet for taubåt-tjenester. Det langsiktige og nære forholdet til Gesmar styrker oss ytterligere, og støtter utviklingen av nye forretningsområder.

Selskapets motto “Sikkerhet for alle, hvor som helst og til enhver tid” reflekterer ledelsen og eiernes forpliktelser til helse, miljø og sikkerhet. Personlig sikkerhet og trygge operasjoner gis høyeste prioritet.

Vi benytter oss av anerkjente verktøy for sikkerhetsledelse og kvalitetssikring i vårt arbeide.

  • Stadt Sjøtransport AS
    Kolkaia 1
    P.O. 181, N – 6901 FLORØ

  • Vakt 24/7:  +47 995 42 444
    Kontor: +47 57 74 49 50